Het doel van Ontmoetingscentrum De Bunt

We richten ons op alle inwoners van Putte en stimuleren de integratie van cliënten van de Wmo-wet, de participatie wet en de wet op de jeugdzorg met de overige inwoners. We willen dit doel bereiken met een Ontmoetingscentrum voor jong en oud. Het moet een plek zijn in het dorp waar iedereen zich welkom voelt.

Wat biedt het Ontmoetingscentrum?

Het is een ontmoetingspunt met vrije inloop voor iedereen, waar je een praatje kunt maken met dorpsgenoten onder het genot van een (gratis) kopje koffie, thee of water.
Een uitnodigende omgeving, waar op een laagdrempelige wijze verschillende soorten mensen elkaar kunnen ontmoeten; waar vragen gesteld kunnen worden en waar hulp kan worden verkregen
.

Het Ontmoetingscentrum biedt bezoekers gelegenheid om onder elkaar activiteiten te organiseren. Voorbeelden daarvan zijn de kaartclub, de Engelse les, de Franse les en de Schilderles

Eens in de maand is er een reparatiecafé waar kleine huishoudelijke apparaten ter reparatie kunnen worden aangeboden en waar een professionele computerexpert bewoners helpt met hun digitale apparaten.

Andere activiteiten zijn: het bestrijden van eenzaamheid door het creëren van nieuwe contacten tussen dorpsbewoners, bezigheidstherapie en gezond eten door gezamenlijk te koken.

Het Ontmoetingscentrum heeft een directe samenwerking met De brede school Op Dreef en MFC de Biezen in Putte. De ligging van deze drie organisaties op hetzelfde terrein biedt veel kansen en kan leiden tot een effectieve samenwerking, waaronder dorpsgerelateerde activiteiten met focus op ontmoeting van verschillende generaties.
In het kader van burgerschap worden via De brede school Op Dreef ontmoetingen gearrangeerd tussen kinderen en ouderen.

Tenslotte biedt het Ontmoetingscentrum ruimte voor sociale stages voor studenten. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt doen onder toezicht van de leidinggevende praktijkervaring op.

Het ontstaan van Ontmoetingscentrum De Bunt

In 2014 is een enquête gehouden onder 162 huishoudens in Putte over de behoefte aan zorg. Als resultaat hiervan is zorgcoöperatie Zorg om Zorg opgericht. Uit deze enquête bleek ook dat er behoefte is aan een Ontmoetingscentrum in Putte waar diverse activiteiten kunnen plaats vinden.

In november 2016 begon Zorg om Zorg het ontmoetingspunt in MFC de Biezen te Putte. Het begon op zeer kleine schaal met één dagdeel vrije inloop per week op woensdagmiddag voor jong en oud: de meeste schoolgaande kinderen hadden op woensdagmiddag vrij en konden daar terecht voor allerlei spelletjes enz. Er werd ook een reparatiecafé gestart en mensen die behoefte hadden aan een moment van gezelligheid, konden elkaar daar vinden.

In 2017 werd het ontmoetingspunt verder uitgebouwd en in december 2017 kon de volgende stap worden gezet: op initiatief van Zorg om Zorg en KBO Putte werd de “Stichting Participatiecafé De Bunt” opgericht.

Begin 2018 werd de locatie in de Biezen te klein en werd tijdelijk de gemeenschappelijke ruimte van Woningcorporatie Stadlander in de Tulpstraat betrokken als ontmoetingspunt. Het ging toen 2,5 dag per week open.

In januari 2019 kwam een leegstaand noodgebouw beschikbaar in de Hogebergdreef, naast de brede school “Op Dreef” en MFC de Biezen. Samen met de gemeente Woensdrecht werd dit gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor De Bunt.
In maart 2019 vond de officiële opening plaats en toen kon het ontmoetingspunt zich verder ontwikkelen tot een volwaardig Ontmoetingscentrum dat spoedig in Putte een begrip werd.