Ontmoetingscentrum De Bunt is vanaf 8 juni weer open en nu zelfs vijf dagen per week, van maandag t/m vrijdag, van 10:00 uur tot 16:00 uur .


Het bestuur van Stichting De Bunt heeft besloten dat vanaf 8 juni 2020 om 10.00 het ontmoetingscentrum weer open gaat. Dit kan echter alleen onder de voorwaarde dat alle bezoekers zich houden aan de basisregels die opgesteld zijn ter voorkoming van besmetting met het coronavirus.

Iedereen die het ontmoetingscentrum binnengaat, krijgt een kort vraaggesprek met de dienstdoende coördinator, die zal vragen of de bezoeker zich gezond voelt, geen koorts heeft, geen verkoudheidsverschijnselen vertoont en zich wil houden aan de 1,5 meter afstand ten opzichte van andere mensen. Indien op één van die vragen een antwoord komt waaruit blijkt dat u een risico kan vormen voor de andere aanwezigen, dan zal de coördinator u de toegang weigeren en u vragen om naar huis te gaan. Als u na het gesprek wordt toegelaten, dan moet u de handen ontsmetten met de daarvoor aanwezige ontsmettingsgel.

In de huiskamer van De Bunt is de inrichting zodanig gewijzigd dat er een beperkt aantal bezoekers toegelaten kan worden om de 1,5 meter maatregel te kunnen respecteren.  Indien alle plaatsen bezet zijn, zult u buiten moeten wachten of het op een later tijdstip opnieuw moeten proberen.

Bezoekers zullen zich tijdens gezelschapsspelen zo moeten opstellen, dat aan de 1,5 meter maatregel wordt voldaan. De coördinator houdt hierop toezicht en geeft zo nodig aanwijzingen.
Deelnemers aan cursussen of workshops dienen zich eveneens aan de 1,5 meter maatregel te houden. De leidinggevenden van deze cursussen of workshops houden in dat geval toezicht en geven zo nodig aanwijzingen.

Deze maatregelen blijven van kracht totdat de overheid anderszins heeft besloten.

Ontmoetingscentrum De Bunt 

 
Adres: Hogebergdreef 55b te Putte.
Telefoon: +31 164 785 327
opening
 
Wat kun je zoal doen:
kaarten, lezen, praten, puzzelen, knutselen , boeken ruilen en nog meer.
Het reparatie-café is gesloten
Voor computerhulp kunt u contact opnemen met:
Webant