De Huiskamer van De Bunt is vanaf december 2020 vier dagen per week open, van maandag t/m donderdag, van 10:00 uur tot 16:00 uur. 
Daarnaast is er elke dinsdag en donderdag bloedafname door star-shl (de ‘prikpost’) van 8:00 tot 10:00, zonder afspraak, dus met vrije inloop.

Het bestuur van Stichting De Bunt heeft na overleg met het crisisteam van de gemeente en de veiligheidsregio besloten dat vanaf 1 december het ontmoetingscentrum open zal zijn voor de Huiskamer, de bloedafname door star-shl en enkele cursussen.

Dit kan echter alleen onder de voorwaarde dat alle bezoekers zich houden aan de regels die opgesteld zijn ter voorkoming van besmetting met het coronavirus, waaronder:
– Iedereen die het ontmoetingscentrum binnengaat, krijgt een kort vraaggesprek met de dienstdoende gastheer of gastvrouw, die zal vragen of de bezoeker zich gezond voelt, geen koorts heeft, geen verkoudheidsverschijnselen vertoont en zich wil houden aan de 1,5 meter afstand ten opzichte van andere mensen. Indien op één van die vragen een antwoord komt waaruit blijkt dat u een risico kan vormen voor de andere aanwezigen, dan zal
men u de toegang weigeren en u vragen om naar huis te gaan.
– Als u na het gesprek wordt toegelaten, dan moet u de handen ontsmetten met de daarvoor aanwezige ontsmettingsgel.
– Bezoekers moeten zich zo opstellen, dat aan de 1,5 meter maatregel wordt voldaan. De gastheer of gastvrouw houdt hierop toezicht en geeft zo nodig aanwijzingen.
– In de Huiskamer van De Bunt
kunnen maximaal 4 bezoekers toegelaten worden om de 1,5 meter maatregel te kunnen respecteren. Indien alle plaatsen bezet zijn, zult u buiten moeten wachten of het op een later tijdstip opnieuw moeten proberen.
– Deelnemers aan cursussen dienen zich eveneens aan de 1,5 meter maatregel te houden. De Verantwoordelijken van deze cursussen houden in dat geval toezicht en geven zo nodig aanwijzingen.

Deze maatregelen blijven van kracht totdat de overheid anderszins heeft besloten.

Ontmoetingscentrum De Bunt 

 
Adres: Hogebergdreef 55b te Putte.
Telefoon: +31 164 785 327
opening
 
Wat kun je zoal doen:
kaarten, lezen, praten, puzzelen, knutselen , boeken ruilen en nog meer.
Het reparatie-café is gesloten
Voor computerhulp kunt u contact opnemen met:
Webant