Welkom op de website van Stichting Participatiecafé De Bunt

Hoe is Stichting Participatiecafé De Bunt ontstaan

“IEDEREEN HOORT ERBIJ EN DOET MEE, DAADWERKELIJKE INTEGRATIE VIA EEN ZINGEVENDE DAGINVULLING”

Als resultaat van een in 2014 gehouden enquête onder 162 huishoudens, ten aanzien van de behoefte aan zorg in het kerndorp Putte en de toekomst hiervan, is de zorgcoöperatie Zorg om Zorg opgericht.  Uit deze enquête is ook gebleken dat er behoefte bestond aan een ontmoetingspunt in Putte waar diverse activiteiten kunnen plaats vinden.

Op 1 november 2016 is op initiatief van de Zorgcoöperatie een groep vrijwilligers dit ontmoetingspunt op zeer kleine schaal vorm gaan geven in MFC de Biezen te Putte middels een dagdeel met vrije inloop en een dagdeel per week reparatiecafé.

In 2017 is door Winny van der Graaf, Gea Bolt, Nicole Baeten en Frank Vermeulen veel aandacht gegeven aan de uitbouw van het ontmoetingscentrum. Dank zij hun inzet is in januari 2018 de volgende stap gezet.

Om een ontmoetingscentrum te kunnen realiseren heeft zorgcoöperatie Zorg om Zorg samenwerking gezocht met KBO Putte. Samen hebben ze “Stichting participatiecafé De Bunt” in het leven geroepen. Alle verenigingen in het dorp die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn zijn welkom en kunnen een plaats krijgen in het bestuur van  Stichting Participatiecafé De Bunt.                                                                                                                          

Deze stichting stelt zich tot doel om een plek te creëren in het dorp waar iedereen welkom is. Om verschillende redenen kan het zo zijn dat je steeds minder makkelijk contact maakt.
Onstaan

Onze Visie voor de toekomst

Het streven is dat  De Bunt 7 dagen in de week geopend zal zijn  in de nabije toekomst voor iedereen in het dorp.

Door de menging van jong en oud zorg je dat iedereen midden in de samenleving staat.

Iedereen wordt gekend inzijn eigenwaarde, wij zoeken naar contact en verbinding met elkaar, dit om uitsluitings van de maatschappij te voorkomen.

Ontmoeten in de veilige omgeving van onze “huiskamer”, waar contacten en activiteiten in het teken staan van het aangaan van sociale contacten en vriendschappen.  Het ontmoeten en samendoen is hierin de bepalende factor.

 

Een ontmoetingsplaats voor iedereen.

Wat bieden wij

De Bunt stelt zich tot doel om een plek te zijn in het dorp waar iedereen zich welkom voelt.

De Bunt is een plek waar je makkelijk contacten maakt met andere dorpsbewoners.

Waar je luistert naar elkaar, waar je je verhaal kwijt kunt, of gewoon om er even tussen uit te zijn en een kopje koffie kunt komen drinken met andere dorpsbewoners.

Het kan ook zijn dat je voor een bepaalde behoefte naar de Bunt komt, kortom alles is mogelijk.

Niets moet alles kan.

 

 • Een ontmoetingsplaats waar inwoners kunnen “halen en brengen”.
 • Een plek waar iedereen zijn maatschappelijke verantwoording in kan zetten.
 • Een plaats waar inwoners zich nuttig en gewaardeerd voelen.
 • Hulp aan mensen in zelfstandigheid vergroten en participatie in het dorp.
 • Minder afhankelijkheid van professionele hulp en ondersteuning.

 

Voor veel mensen is het een stap voorwaarts in het meedoen en participeren in de samenleving van thuis zitten naar de deur uitgaan en sociale vaardigheden beoefenen en leren.

Het team van De Bunt bestaande uit vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en zijn er om je te helpen om de juiste weg te zoeken en te vinden.

 

                                                                                                                             

 

De Bunt kan je helpen in contact te komen  met de juiste mensen.

 

 • Hoe pak je dat op? Het participatiecafé is een plek waar je ervaringen kan delen en waar ze je kunnen ondersteunen om de draad weer op te pakken met medeburgers die zelf in deze situatie hebben gezeten.
 • Kortom een plek waar burgers elkaar kunnen vinden om het leven makkelijker en misschien aangenamer te maken. Zo kom je weer in beweging en krijg je weer energie om dingen zelf te ondernemen.
 • De Bunt kan als leer-werkplek dienen op het gebied van catering, schoonmaak, en serniorenactiviteiten, jeugd en jongeren activiteiten passend binnen de Bunt

 

Zo dragen de bezoekers van Participatiecafé De Bunt bij aan hun eigen leefomgeving.

 

De Bunt maakt gebruik van bestaande netwerken.

De Bunt werkt  samen met:

 • Gemeente Woensdrecht
 • Vrijwilligers
 • BWI
 • Wij Zijn Traverse Groep
 • Werkgevers
 • Huisartsen
 • Wijkverpleging
 • Samen in de regio
 • SDW
 • Locale bedrijven

 

We staan midden in de lokale samenleving.

De dagelijkse coördinatie van participatiecafé  De Bunt wordt gedaan door Winny van der Graaf.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter:  Adri Gelten

Secretaris:  Rudi van Oirschot

Penningmeester: Adrie Buijs

Vertegenwoordiger namens Zorg om Zorg: Nog nader te bepalen

Vertegenwoordiger namen KBO: 
Nog nader te bepalen

Stichting Participatiecafé De Bunt - Secretariaat       Antwerpsestraat 169  -  4645 BE  Putte  -  Tel: 0610510909  -  0164-785327
Email:  info@pcdebunt.nl  Website: www.pcdebunt.nl
KVK: 70329478   IBAN nr.:  NL46RABO032622768